BÖRJA KOMPOSTERA…

…Om du inte redan har börjat förstås 🙂

Du har nog blivit medveten om att vi har börjat med kompostsortering av matavfall i denna förening. Om du också vill börja kompostera matavfall hittar du start-kit (behållare, skruvar, slaskrensare) samt tillhörande påsar i cykelrummet som finns på Strålgatan 23.

Varför ska du kompostera?

 • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
 • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
 • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
 • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
 • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Några snabba fakta

 • 3000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar under ett år.
 • 5 kg matavfal driver en bil.
 • 17 700 ton matavfall samlades in i Stockholms 2016.
 • 35% av matavfallen slänger vi i onödan.

Mer infomartion om matavfall i Stockholm hittar du hos Stockholm Vatten och Avfall.

Vi i styrelsen önskar dig en god fortsättning på det nya året!

INFO ang. extra städdag, kompost och påminnelse gällande ansökningar

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

EXTRA STÄDDAG 12 nov

Eftersom styrelsen har fått in många mail angående boende som vill hjälpa till att städa i efterhand beslutades det på  styrelsemötet den 11/10 om ett uppsamlingsheat som kommer att inträffa den 12/11. Det kommer bland annat att ske ytterligare en rensning i cykelstället.

Vänligen kontakta oss via e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se snarast om du anmäler dig till detta uppsamlingsheat.

Mer info skickas till de som anmäler sig.

VI BÖRJAR MED KOMPOST

Från och med 21 november börjar vi med kompostsortering!

Det fjärde sopnedkastet i vårt sophus kommer att få ny märkning och där börjar vi att slänga kompost. Tömning kommer att ske 2 ggr i veckan (tisdagar och fredagar).

Du kommer att få ett startpaket innehållande: en årsförbrukning av påsar, luftade plasthållare och vaskskrapa. Informationsmaterial kommer att skickas ut till dig inom kort.

Varför ska du kompostera?

 • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
 • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
 • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
 • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
 • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Här hittar du information från Stockholm Vatten och Avfall om hur du som privatperson ska sortera matavfall.

VAR UTE I GOD TID GÄLLANDE ANSÖKNINGAR

Styrelsen vill påminna om att ansökningar gällande t.ex. andrahandsuthyrning, väsentliga förändringar i lägenhet, etc skall inkomma minst 6-10 veckor i förväg så att styrelsen hinner fatta ett beslut på styrelsenmöten.

Ansökningarna skall inkomnas i original till styrelsens brevlåda som finns på Strålgatan 23.

Att agera utan styrelsens godkännande, kring en fråga som kräver styrelsens godkännande, är mycket allvarligt! Du kan förverka din rätt att behålla din lägenhet. Vänligen respektera därför styrelsens arbete och lämna in dina ansökningar i god tid, liksom dina rättigheter såsom skyldigheter till föreningen och dig själv som bostadsrättsinnehavare.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
[/av_textblock]

VÄNLIGEN SLÄNG EJ SOPOR HOS STRÅLGATAN 17

Det har kommit till styrelsens kännedom att sopor från boende i vår förening har slängts hos Strålgatan 17, då det har varit fullt i vårt sophus, både invid och på deras sophus. De är våra grannar och styrelsen ber därför samtliga boenden på Strålgatan 21-23 att anstränga sig för grannsämjans skull om inte för den civiliserade medborgarens skull. För att citera bibeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

Vi har ett eget sophus och där skall våra sopor slängas. Är det fullt ber vi dig att behålla soporna hemma hos dig ett tag till och anmäla till Stockholms Vatten och Avfall som hanterar sophämtning hos oss och uppmanar dig att reklamera varje utebliven sophämtning.  Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla på kund@svoa.se. Deras kundtjänst arbetar för fullt med att ta hand om reklamationer inkomna via mejl.

Tillfälliga containrar för hushållssopor finns  placerade på Kungsholmen som närmsta angivna geografiska plats (tyvärr):

 1. Igeldammsgatan 2 B, på motsatta sidan av 2 B
 2. Polhemsgatan 37
 3. Bergsgatan 7A
 4. Pontonjärgatan 23

Vad kan du som göra för att minska sopmängden hemma?

Stockholm Vatten och Avfall ber dig att sortera dina sopor extra noga. Lämna till exempel dina förpackningar till återvinningsstationen. Förpackningsinsamlingen fungerar som vanligt.