BÖRJA KOMPOSTERA…

…Om du inte redan har börjat förstås 🙂

Du har nog blivit medveten om att vi har börjat med kompostsortering av matavfall i denna förening. Om du också vill börja kompostera matavfall hittar du start-kit (behållare, skruvar, slaskrensare) samt tillhörande påsar i cykelrummet som finns på Strålgatan 23.

Varför ska du kompostera?

 • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
 • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
 • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
 • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
 • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Några snabba fakta

 • 3000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar under ett år.
 • 5 kg matavfal driver en bil.
 • 17 700 ton matavfall samlades in i Stockholms 2016.
 • 35% av matavfallen slänger vi i onödan.

Mer infomartion om matavfall i Stockholm hittar du hos Stockholm Vatten och Avfall.

Vi i styrelsen önskar dig en god fortsättning på det nya året!

SNART KICKAR DET IGÅNG!

På tisdag (21 november) börjar vi med kompostsortering i vår förening och det fjärde sopnedkastet i vårt sophus längs Strålgatan är från och med då avsett för kompostavfall. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den sedan i kärlet för matavfall.

Matavfallet hämtas 2 ggr/vecka av särskilda sopbilar och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Övrigt hushållsavfall fortsätter du lägga i en vanlig soppåse av plast i kärlet för hushållsavfall.

I entrén hos Strålgatan 23 kan du hitta ditt start-kit om du inte redan har hämtat det. Avsedda påsar för kompostavfall finns att hämta i 23:ans cykelförråd. Det är viktigt att du bara använder de avsedda påsarna du fått från Stockholm vatten och avfall. Vanliga plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar kan inte rötas och förhindrar framställningen av biogas och biogödsel.

Påshållaren har hål i sidorna och upphöjningar i botten så att påsen luftas. Luft minskar risken för lukt och att påsen ska gå sönder, därför finns det inte heller något lock. Hållaren har skruvfästen så att den kan fästas på insidan av köksskåpet.

 

Vi hoppas att så många som möjligt (helst alla) i föreningen ska börja med kompostsortering av flera anledningar, bl.a. för att vanliga hushållssoporna kommer att minska och vi i så fall ej kommer att beröras lika mycket nu när sophämtningen fortfarande inte har kommit igång ordentligt.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

INFO ang. extra städdag, kompost och påminnelse gällande ansökningar

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

EXTRA STÄDDAG 12 nov

Eftersom styrelsen har fått in många mail angående boende som vill hjälpa till att städa i efterhand beslutades det på  styrelsemötet den 11/10 om ett uppsamlingsheat som kommer att inträffa den 12/11. Det kommer bland annat att ske ytterligare en rensning i cykelstället.

Vänligen kontakta oss via e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se snarast om du anmäler dig till detta uppsamlingsheat.

Mer info skickas till de som anmäler sig.

VI BÖRJAR MED KOMPOST

Från och med 21 november börjar vi med kompostsortering!

Det fjärde sopnedkastet i vårt sophus kommer att få ny märkning och där börjar vi att slänga kompost. Tömning kommer att ske 2 ggr i veckan (tisdagar och fredagar).

Du kommer att få ett startpaket innehållande: en årsförbrukning av påsar, luftade plasthållare och vaskskrapa. Informationsmaterial kommer att skickas ut till dig inom kort.

Varför ska du kompostera?

 • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
 • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
 • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
 • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
 • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Här hittar du information från Stockholm Vatten och Avfall om hur du som privatperson ska sortera matavfall.

VAR UTE I GOD TID GÄLLANDE ANSÖKNINGAR

Styrelsen vill påminna om att ansökningar gällande t.ex. andrahandsuthyrning, väsentliga förändringar i lägenhet, etc skall inkomma minst 6-10 veckor i förväg så att styrelsen hinner fatta ett beslut på styrelsenmöten.

Ansökningarna skall inkomnas i original till styrelsens brevlåda som finns på Strålgatan 23.

Att agera utan styrelsens godkännande, kring en fråga som kräver styrelsens godkännande, är mycket allvarligt! Du kan förverka din rätt att behålla din lägenhet. Vänligen respektera därför styrelsens arbete och lämna in dina ansökningar i god tid, liksom dina rättigheter såsom skyldigheter till föreningen och dig själv som bostadsrättsinnehavare.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
[/av_textblock]

Slut på sommarledighet för styrelsen

Hej,
Hoppas du har haft en bra sommar!

Sommaren lider mot sitt slut och nu jobbar vi i styrelsen återigen i vanlig takt och har en del viktig information att informera dig som är medlem/boende i BRF Strålgatan 21-23, vänligen läs igenom nedanstående innehåll.

KONTAKT MED STYRELSEN

Tänk på att vi i Styrelsen arbetar med föreningens frågor under vår fritid. Vi vill därför påminna dig om vikten av att vara ute i god tid när du har ett viktigt ärende som skall behandlas av oss. Ärenden där beslut skall fattas av styrelsen skall inkomma i god tid, minst 6-8 veckor innan, via e-post eller brevlåda.

Gällande t.ex. ansökan om andrahandsuthyrning skall originaldokumentet med underskrift skickas in.

All kontakt med styrelsen skall ske via e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se.
Enklare frågor kan du givetvis ställa till oss via meddelanden på vår Facbook-sida, men oftast hittar du svaren på vår hemsida.

ATT HITTA INFORMATION

Det åligger dig som medlem att hålla dig à jour med den information som BRF Strålgatan 21-23 och styrelsen delger.

Du hittar informationen på:

 • Föreningens hemsida – Här finns mycket information som besvarar många frågor som vi i styrelsen ofta får in angående lägenheterna, mm. Du hittar dem bl.a. i lathunden, stadgarna, årsredovsningen, etc. Ha för vana att titta på informationen under fliken Aktuellt där vi publicerar information som är just aktuellt.
 • Facebook-sida @Brf Strålgatan 21-23 – Här publicerar vi ganska mycket information och det händer att vi hänvisar dig att hålla utkik på Facebook när det är mycket information som läggs upp kontinuerligt under en kort period.
 • Anslagstavlan vid entrén – Här sätter vi upp informationslappar, utlyser städdagar, årsstämmor, etc. Självklart sätter vi också upp information som vi delger på hemsidan och Facebook, alternativt hänvisar till dessa kanaler när det är för mycket information för oss att sätta upp på anslagstavlan.

SOPHUS ENDAST FÖR HUSHÅLLSSOPOR

Föreningen har fått information om att boende har slängt en matta i sophuset som endast är till för hushållssopor. Om föreningen debiteras extra för detta kommer personen ansvarig för detta att faktureras.

Hushållssopor slängs i sophuset placerat utmed Strålgatan, till vilket du använder din låsbricka. Kartonger, tidningar, metall, glas och plast återvinns vid återvinningsstationen vid Essinge Brogatan 37.

Det är som boende ditt eget ansvar att forsla bort dina sopor och grovsopor som inte kan slängas på̊ ön. I sophuset utmed Stålgatan är det förbjudet att slänga grovsopor då det innebär en merkostnad för föreningen och i förlängningen dig själv. Fyra gånger årligen kommer också̊ en mobil miljöstation till ön, läs mer på̊ www.stockholmvattenochavfall.se.

FELANMÄLAN

Styrelsen har upptäckt att felanmälan har missbrukats och vill därför upplysa samtliga boenden i Strålgatan 21-23 att felanmälan angående ärenden i lägenheten bekostas av boenden och ej av föreningen.

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla fastighetens inre i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten. Föreningen svarar i övrigt för att huset och föreningens fasta egendorn är väl underhållet och hålls i gott skick.

Mer information hittar du i våra stadgar (37§).

MOTORDRIVNA TVÅHJULINGAR

Med anledning av framkomlighet och att det på senaste tiden tillkommit många motorcyklar/mopeder/vespor som parkeras utanför 21:an har styrelsen beslutat att dessa måste flyttas. De får alltså inte stå parkerad utanför 21:an längre. Parkering för dessa finns längs Strålgatan.

KOMPOST

Styrelsen undersöker möjligheter gällande komposteringsmöjligheter i vår förening. Detta skulle innebära många fördelar för både dig som privatperson såsom föreningen, exempelvis:

 • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
 • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
 • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
 • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa (d.v.s. minskar föreningens och dina utgifter).
 • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Tack för att du har läst igenom hela inlägget!