I GOD TID

Hej!

Återigen påminner vi i styrelsen att ansökan för andrahandsuthyrningar måste lämnas in i god tid (det vill säga minst 6-10 veckor i förväg). Därutöver skall erforderliga dokumentation gällande arbete på annan ort, studier, etc lämnas in samtidigt med ansökan. Därutöver skall två exemplar av ansökan lämnas in.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

INFO ang. extra städdag, kompost och påminnelse gällande ansökningar

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

EXTRA STÄDDAG 12 nov

Eftersom styrelsen har fått in många mail angående boende som vill hjälpa till att städa i efterhand beslutades det på  styrelsemötet den 11/10 om ett uppsamlingsheat som kommer att inträffa den 12/11. Det kommer bland annat att ske ytterligare en rensning i cykelstället.

Vänligen kontakta oss via e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se snarast om du anmäler dig till detta uppsamlingsheat.

Mer info skickas till de som anmäler sig.

VI BÖRJAR MED KOMPOST

Från och med 21 november börjar vi med kompostsortering!

Det fjärde sopnedkastet i vårt sophus kommer att få ny märkning och där börjar vi att slänga kompost. Tömning kommer att ske 2 ggr i veckan (tisdagar och fredagar).

Du kommer att få ett startpaket innehållande: en årsförbrukning av påsar, luftade plasthållare och vaskskrapa. Informationsmaterial kommer att skickas ut till dig inom kort.

Varför ska du kompostera?

  • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
  • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
  • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
  • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
  • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Här hittar du information från Stockholm Vatten och Avfall om hur du som privatperson ska sortera matavfall.

VAR UTE I GOD TID GÄLLANDE ANSÖKNINGAR

Styrelsen vill påminna om att ansökningar gällande t.ex. andrahandsuthyrning, väsentliga förändringar i lägenhet, etc skall inkomma minst 6-10 veckor i förväg så att styrelsen hinner fatta ett beslut på styrelsenmöten.

Ansökningarna skall inkomnas i original till styrelsens brevlåda som finns på Strålgatan 23.

Att agera utan styrelsens godkännande, kring en fråga som kräver styrelsens godkännande, är mycket allvarligt! Du kan förverka din rätt att behålla din lägenhet. Vänligen respektera därför styrelsens arbete och lämna in dina ansökningar i god tid, liksom dina rättigheter såsom skyldigheter till föreningen och dig själv som bostadsrättsinnehavare.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
[/av_textblock]

Höjd avgift vid ansökan om andrahandsuthyrning

Föreningen får ta ut en avgift enligt föreningens stadgar. Avgiftens storlek uppgår till 10% av ett prisbasbelopp oavsett vilken storlek lägenheten har. Prisbasbeloppet fastställs årligen av Statistiska Centralbyrån. BRF Strålgatan 21-23 debiterar för närvarande alltså en avgift om 4 480 kronor/år. Avgiften faktureras i sin helhet så snart din ansökan har blivit godkänd.

Föreningen har rätt att ta ut avgifter i efterhand även för de medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan godkännande. Föreningen har rätt att efterdebitera avgifter i upp till 10 år. Föreningen kan också komma att vidta andra rättsliga åtgärder såsom förverkande av medlemskap och tvångsförsäljning.