Startsida

Välkommen till BRF Strålgatan 21-23!

Bostadsrättsföreningen Strålgatan 21-23 bildades år 2006 av dåvarande hyresgäster och omfattar fastigheterna på Strålgatan 21 och 23.

I fastigheten finns idag 93 lägenheter, varav 1 är hyresrätt, samt 1 lokal som hyrs ut av föreningen.

HSB Stockholm ansvarar för fastighetens tekniska och ekonomiska förvaltning samt skötsel. Våra intäkter består av medlemmars månadsavgifter samt lokalhyror.

De gemensamma intäkterna används till att täcka räntor, amorteringar och skatt för fastigheten samt kostnader såsom värme, vatten, sophämtning, städning och underhåll av fastigheten.

Varje vår hålls föreningens årsmöte då föreningens ekonomi samt aktiviteter som genomförts under det gångna verksamhetsåret redovisas. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att nyttja sin röst för att påverka beslut om det gemensamma boendet.

Vi även på Facebook, gå med i vår grupp och ta del av vårt aktuella nyhetsflöde!