Vad är Bostadsrätt

Vad är Bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt ger en möjlighet att påverka föreningens ekonomi, vad som ska göras/inte göras. 

När du “köper” en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren lägenheten till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse. Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Hur kan jag påverka?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du tillsammans med övriga medlemmar väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Anmäl ditt intresse till valberedningen om du vill vara aktiv i styrelsen. Skriv brev om du har någon idé eller synpunkt! Driv en fråga eller starta en grupp för medlemmar med gemensamt intresse. Kom till årsmötet! Skriv en motion. Anmäl fel och brister (dörrar som inte går igen etc.) till fastighetsskötaren.

För mer information

Bostadsrättslag
Hyresnämnden