Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar. Stadgarna är riktlinjer du är skyldig att förhålla dig till.

Klicka nedan för att ladda ner dokumentet:

BRF Strålgatans stadgar (reg. 2019 januari)