Stadgar & Välkomstinfo

Här hittar du föreningens stadgar samt välkomstinformation som du kan ladda ner.

Läser du igenom föreningens stadgar liksom hela informationshäftet kommer du att förstå väldigt mycket om vad det innebär att vara ägare till en bostadsrätt på BRF Strålgatan 21-23. Du får också reda på vad du får och inte får göra, tips samt svar på många av dina framtida frågor. Självklart står det också mycket annat som är matnyttigt däri.

Stadgarna är riktlinjer du är skyldig att förhålla dig till.
Välkomstfoldern är ett dokument som hjälper och förenklar din vardag.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner dokumenten:

BRF Strålgatans stadgar (reg. 2019 januari)

Välkomstinformation – för boende på BRF Strålgatan 21-23 (uppdaterad: 20180208)