Matavfall & Kompostsortering

MATAVFALL OCH KOMPOSTSORTERING

Från och med 21 november 2017 började vi med kompostsortering i denna förening. Förutom de många positiva miljöaspekterna detta medför finns det även ekonomiska fördelar som gynnar dig!

Vi hoppas att så många som möjligt (helst alla) i föreningen ska börja med kompostsortering av flera anledningar, bl.a. för att vanliga hushållssoporna kommer att minska och vi i så fall ej kommer att beröras lika mycket om den vanliga sophämtningen skulle strula.

STARTPAKET

Hemma hos dig bör du ha ett  startpaket innehållande: luftade plasthållare och vaskskrapa.

Saknar du en startkit kan det finnas att hitta i cykelförråd på Strålgatan 23, där även avsedda påsar för kompostavfall finns att hämtas. Det är viktigt att du bara använder de avsedda påsarna du fått från Stockholm vatten och avfall. Vanliga plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar kan inte rötas och förhindrar framställningen av biogas och biogödsel.

Påshållaren har hål i sidorna och upphöjningar i botten så att påsen luftas. Luft minskar risken för lukt och att påsen ska gå sönder, därför finns det inte heller något lock. Hållaren har skruvfästen så att den kan fästas på insidan av köksskåpet.

HUR GÖR DU?

Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den sedan i kärlet för matavfall. Övrigt hushållsavfall fortsätter du lägga i en vanlig soppåse av plast i kärlet för hushållsavfall.

I det fjärde sopnedkastet i vårt sophus längs Strålgatan slänger vi kompost. Det är tydligt markerat och svårt att missa. Inget annat får slängas i detta sopnedkast! Matavfallet hämtas 2 ggr/vecka av särskilda sopbilar och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel.

VARFÖR SKA DU KOMPOSTERA?

  • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
  • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
  • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
  • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
  • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

NÅGRA SNABBA FAKTA

  • 3000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar under ett år.
  • 5 kg matavfal driver en bil.
  • 17 700 ton matavfall samlades in i Stockholms 2016.
  • 35% av matavfallen slänger vi i onödan.

MER INFO

Mer infomartion om matavfall i Stockholm hittar du hos: Stockholm Vatten och Avfall.

Här hittar du information från Stockholm Vatten och Avfall om hur du som privatperson ska sortera matavfall.