Bosamverkan

BOSAMVERKAN

Till dig som drabbats av bostadsinbrott (eller försök)!
Till dig som vill förebygga inbrott och öka säkerheten!

Bosamverkan bygger på konceptet om Grannsamverkan, men genom Bosamverkan informerar Polisen inte bara om bostadsinbrott, utan även andra brott som t.ex. bedrägerier, stöld ur bil, brott mot äldre mm.

Mer information finns att hämta från
samverkanmotbrott.se

Varför ska vi ha bosamverkan?

 • Bosamverkan innebär att grannar samverkar för att motverka brott.
 • Syftet är att tillsammans förebygga brott och skapa en trygg och trivsam boendemiljö.
 • Man hjälps åt att se efter varandras bostäder, gemensamma ytor och närområde och på så vis minskas möjligheterna att stjäla.
 • Bosamverkan ökar ofta de boendes trygghet och trivsel men också möjligheterna för polisen att få in tips.
 • För att bosamverkan i flerfamiljshus ska fungera är det viktigt att samarbetet utvidgas så att fler parter (fastighetsägare, bostadsföreningar och andra aktörer) verksamma i området involveras och tar ansvar för verksamheten.
 • Det finns en stor potential att öka utbytet av information med de boende i området. Aktuella händelser kan skickas ut till brf föreningar, fastighetsbolag och nå ut till både boende och andra aktörer i området. Ex: Inbrott, åldringsbrott, bedrägerier, skadegörelse, bilbrott och övrigt som påverkar de som bor och verkar i området.

Vinster med bosamverkan

 • Minskar brottsligheten i området
 • Ökar de boendes delaktighet i området
 • Kan öka tryggheten och trivseln för dem som bor och verkar i området
 • Kan öka förtroendet mellan boende och andra medverkande aktörer
 • Om områdets attraktivitet och status förbättras kommer det måna olika aktörer tillgodo.

Hur kan vi förebygga bostadsinbrott?

Fysiskt:

 • Bra dörrar och fönster i väl förankrad karm.
 • Bra lås på dörrar och fönster.
 • Dörr och fönsterspärr.
 • Låskåpor.
 • Gallergrind.
 • Larm.
 • Se till att eventuell byggnadsställning runt fastigheten är svår att komma upp i då byggnadsarbete inte pågår.
 • Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.
 • Förvara värdesaker och värdehandlingar på ett betryggande sätt.
 • För en inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden.
 • Använd alltid auktoriserade låssmeder då ni ska skydda er bostad. Sök låssmeder på slr.se (Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund), där ni kan söka fram auktoriserade låssmeder i Stockholm.
 • Underhåll inom- och utomhusmiljön, så att det ser trevligt och inbjudande ut. (Inbrottstjuvar blir avskräckta om de ser att föreningen bryr sig om sin miljö.)
 • Stäng alltid igen portdörren när den ej är under uppsikt.

Socialt:

 • Som granne, var ”sunt nyfiken” om du ser okända personer i fastigheten eller hör ljud du inte kan identifiera.
 • Låt inte okända personer följa med in i porten när du får in eller ut.
 • Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
 • Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.

Mer info:

PPT-presentation start av bosamverkan 2017
Länkar till information
Blåljuskod-info
Tips från Brf-polis.