Anmäl utebliven sophämtning

Anmäl utebliven sophämtning

Vi har ett eget sophus, varav tre av fyra nedkast är tillägnade våra sopor, och där skall de slängas och inte någon annanstans. I fjärde nedkastet får endast kompost slängas.

Sophämtning sker tisdagar och fredagar (info från 20180208). Är det fullt i sophuset ber vi dig att behålla soporna hemma hos dig ett tag till och anmäla till Stockholms Vatten och Avfall (<– länken leder dig till deras sida där du kan fylla i en blankett) som hanterar sophämtning i Stockholm. Vi liksom SVOA uppmanar dig att reklamera varje utebliven sophämtning.

Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla på kund@svoa.se. Deras kundtjänst arbetar för fullt med att ta hand om reklamationer inkomna via mejl.

Entreprenören som vann senaste upphandlingen, som började gälla från 1 oktober 2017, fick behålla uppdraget att hämta sopor i vårt område är RenoNorden.

Kompostsortering

Ett sätt att minimera dina sopor är att börja med kompostsortering.

Varför ska du kompostera?

  • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
  • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
  • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
  • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
  • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Några snabba fakta

  • 3000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar under ett år.
  • 5 kg matavfal driver en bil.
  • 17 700 ton matavfall samlades in i Stockholms 2016.
  • 35% av matavfallen slänger vi i onödan.

Mer information om matavfall i Stockholm hittar du hos Stockholm Vatten och Avfall.