Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Gäller bostadsrättslägenheter (möblerade och/eller omöblerade) som hyrs ut av bostadsrättsinnehavaren.

Gäller bara när en lägenhet hyrs för att användas som bostad. Korttidsuthyrning (via AirBnb, Flipkey, Tripping, VRBO, HomeAway, Vacatia, etc.) är inte godkänt av Brf Strålgatan 21-23.

Anmälan om uthyrning i andra hand skall alltid meddelas till föreningen, som godkänner hyresgästen och tiden för uthyrningen.

Godkännande av styrelsen

Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen. Skäl som kan godkännas är t.ex. tjänst eller studier på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provsamboende etc. Om bostadsrättsinnehavaren upplåter lägenheten utan tillstånd riskeras juridisk åtgärd då förfarandet strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Andrahandsuthyrningar beviljas från 6 mån och maximalt ett år. Därefter ska en ny ansökan skickas in. Ett godkännande gäller från startdagen av uthyrningstiden t.o.m. det datum som är nedskrivet i ansökan. Maxuthyrning är två år.

Föreningen får ta ut en avgift enligt riksdagsbeslut. Avgiften grundar sig på 10 procent av basbeloppet oavsett vilken storlek lägenheten har. Prisbeloppet har fastställts av Statistiska Centralbyrån. Om en andrahandsgäst flyttar under pågående uthyrning sker ingen återbetalning av avgiften. Om en annan flyttar in – efter ny ansökan och godkännande av styrelsen – tas en ny avgift ut. Avgiften kan ändras i framtiden.

Blankett

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du här: Blankett andrahandsuthyrning.

Blanketten ska skickas in till förvaltaren HSB (Brf Strålgatan 21-23, c/o HSB Stockholm, 112 84 Stockholm). De kan också mejlas in till service.stockholm@hsb.se Vid ansökan skall dessutom giltigt intyg skickas in om anledningen för uthyrning är av annan sort än provsamboende.

Ägarens ansvar

 • Avgifterna till föreningen ska betalas i tid
 • Informera hyresgästen om gällande ordningsregler
 • ingen tredjehandsuthyrning får ske
 • lägenheten ska vara försäkrad

Hyresgästen har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få hyresavtalet förlängt. Det gäller oavsett hur länge hyresförhållandet har varat. Om hyresvärden säger upp avtalet, är hyresgästen skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut. Om ett hyresavtal som ingåtts på ett år löper ut, är hyresgästen skyldig att flytta utan uppsägning från hyresvärden.

Parterna är fria att komma överens om hyrans storlek.

Du som har fått tillåtelse att hyra ut i andra hand har kvar ditt ansvar som bostadsrättshavare gentemot föreningen, även när du hyr ut din lägenhet. Detta innebär att om din andrahandshyresgäst missköter sig är det du som bostadsrättshavare som står ansvarig för det och kan tvingas ställas för oförutsedda konsekvenser.

Hyresavtal

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och då är det bra att ha ett skriftligt hyresavtal.

I hyreskontraktet bör följande uppgifter finnas med (källa: Hyresgästföreningen, 2018-01-27):

 • Hyresvärd
 • Hyresgäst/ hyresgäster
 • Lägenhetens adress
 • Lägenhetens typ (antal rum, yta m.m.)
 • Hyrestid och uppsägningstid
 • Hyresbelopp
 • Vad som ingår i hyran, till exempel uppvärmning

Orkar du inte upprätta ett eget kontrakt kan du ladda ner ett här: Hyresavtal andrahandsuthyrning. Dock garanterar föreningen ej att samtliga ovannämnda uppgifter kommit med.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

En hyresgäst är även vid privatuthyrning av en bostad t.ex. skyldig att vårda lägenheten (se 24 § hyreslagen) och om hyresgästen missköter sig kan hyresrätten förverkas (se 42 § hyreslagen).

Hyresgästen som hyr i andra hand har exklusiv rätt till bostaden vilket innebär att du som uthyrare inte har rätt att gå in i bostaden utan tillåtelse. Om uthyraren behåller nycklar till bostaden skall detta skrivas in i andrahandskontraktet. Det enda tillfälle när en hyresvärd har rätt att omedelbart tillträda bostaden är för att kontrollera brandrök eller befarat vattenläckage.

Om du som uthyrare skall vistas utomlands under uthyrningsperioden, bör du ge fullmakt, åt en i Sverige boende person som kan företräda dig och ta emot en e v uppsägning. Fullmakten skall även lämnas till bostadsrättsföreningen.

Andrahandshyresgästen är skyldig att vårda bostaden väl. Hyresgästen har även ansvar för att de personer som vistas i bostaden inte stör grannar eller på annat sätt uppträder olämpligt. Vid misskötsel eller ej erlagd hyresbetalning har bostadsinnehavaren rätt att säga upp hyresavtalet och påbörja utflyttningsförfarandet.