Ny styrelse 22/23

På årsstämman den 15 juni valdes en ny styrelse. Den består av:

Tina Sundlöf (ordförande)
Axel Eriksson
Sofia Palmgren
Jennie Sundberg
Ian Savchenko
Eric Andersson

Suppleanter
Elin Hammarberg

Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan.