Årsstämman flyttas fram

På grund av smittläget och FHM:s rekommendationer har styrelsen beslutat att flytta fram årets stämma några veckor. Vår förhoppning är att kunna genomföra en stämma där vi kan samlas någon gång i mitten av juni. Om det inte skulle gå, kommer vi att hålla en stämma med poströstning.

Kan man inte hålla en digital stämma? Jo, det kan man men även då måste vi genomföra alla val via poströster. Förutom att det är lite krångligt så kostar dessutom en del, då vi måste betala för ett säkert uppkopplat möte. Därför avvaktar vi och hoppas på mindre smitta och lättade restriktioner.

Vi återkommer så snart vi kan med ett nytt datum för årsstämman, och en kallelse kommer förstås att gå ut enligt föreningens stadgar.

Det utlottning av p-platser vi utlovat på stämman kommer att genomföras av styrelsen eftersom kontrakten börjar löpa den 1 juni.

Vill du veta mer om vad som gäller för årsstämmor nu under pandemin så kan du läsa här.

Du hittar föreningens årsredovisning här.