Digitala bokningen permanentas

Efter drygt tre månaders prövotid, har styrelsen har nu beslutat att permanenta det digitala bokningssystemet av tvättstugorna. Detta då vi faktiskt inte fått några klagomål men då många upplever systemet som smidigt och att det blivit lättare att få en tid. Den bokningsplatta i port 23 som krånglat har bytts ut och snart ska man också komma direkt till kalendern när man loggar in. Har du frågor eller problem tvattstugan@stralgatan21-23.se.