Protokoll årsstämma 2020

Den 27 maj hölls föreningens ordinarie årsstämma och du kan läsa protokollet här.

Här ser du vilka som sitter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret.