BLANDAD MEN VIKTIG INFO

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Samtliga medlemmar har under dagen fått hem kallelse och dagordning till årsstämma i BRF Strålgatan 21-23 i brevlådan idag.
Läs igenom dagordningen liksom bilagan innan du kommer till årsstämman.

VÄLKOMMEN!

PS. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse att sitta med i nästa styrelse!

Om du är osäker på vad det innebär att sitta med i styrelsen är det också ett utmärkt tillfälle att få mer information genom att ta kontakt med valberedningen, senast 30 april. Så tveka inte att kontakta valberedningen idag!

valbered@stralgatan21-23.se

INFO ANG VINDSFÖRRÅDEN

Vindsförrådet i 21:an är färdigställt och redo att användas från ikväll. Förråden är markerade med lgh.nr. I 23:an pågår fortfarande arbetet och väntas vara klart senast 15 maj.

Med anledning av  brandsskyddsregler får INGA föremål/saker/objekt förvaras i gemensamma utrymmen.  Samtliga  saker skall förvaras i förrådet och ej någon annanstans (förutom i det egna hemmet förstås). Detta gäller uppe i vinden, trapphuset, korridor och tvättstugan. Dessa föremål utgör en brandrisk och utsätter samtliga boenden för livsfara om brand skulle uppstå.

Det är lätt att vifta bort graden av allvaret när det handlar om vilken risk föremål som står i våra allmänna ytor utgör. ”Det händer inte mig”, är det många som tänker. Branden som skedde i 21:ans vind hösten 2015 visar att sådant även kan drabba oss. Vi i Styrelsen ber därför samtliga boenden att respektera allas säkerhet och inte ställa saker i de gemensamma ytor, dvs trapphus, korridor, vindsgångar eller tvättstuga .

FUKTSKADAD TAKTERASS

Fuktskada har påträffats uppe på takterassen och därför kommer terassen att vara stängd tills problemet är åtgärdat. I dagsläget vet vi ej när detta projekt är klart, men vi gör vårt bästa att påskynda arbetet så att vi alla kan njuta av terassen i sommar.

HISSEN I 21:AN

På grund av senaste tidens renoveringar hos nyinflyttade har bl.a. spegeln i 21:ans hiss slagits sönder. Vi i styrelsen har fullkomlig förståelse att hissen används flitigt vid in- och utflyttning, mm. Glöm dock inte att vara rädd om hissen (liksom gemensamma utrymmen) och var noga med att inte lasta för mycket i den! Vid fel- och överlastning kan hissen stanna och reparatör behöver då tillkallas. Föreningen står ej för denna kostnad.

GRANNSAMVERKAN

Några ur Styrelsen har deltagit i ett möte som Polisen bjöd in till för att dela kunskapen om hur man bl.a. kan bidra till att öka säkerheten och motverka inbrott i sitt grannområde. Mer info kommer upp på hemsidan inom kort under Medlemsinformation.

 

Sist men inte minst… Trevlig valborg!