CONTAINER PÅ STRÅLGATAN

Beslut har tagits att renovera vindsförråden på Strålgatan 21 och 23 under våren. Därför har styrelsen bestämt att ställa fram container så att medlemmar och boende i föreningen kan rensa och slänga allt som de inte vill spara. Containern är utrustat med kodlås.

Stora föremål som t.ex. möbler måste skruvas isär av utrymmesskäl. Föremål som EJ får kastas i container är t.ex.: däck, elektronik, byggmaterial, kemiska medel som exempelvis målar-färg, etc.

För mer info, vänligen se anslagstavlan i entrén.
Frågor angående renoveringen hänvisas till förvaltningen.
Persson & Bergström Förvaltning AB.

OBS! Containern är endas till förfogande för medlemmar och boenden hos BRF Strålgatan 21-23.