BÖRJA KOMPOSTERA…

…Om du inte redan har börjat förstås 🙂

Du har nog blivit medveten om att vi har börjat med kompostsortering av matavfall i denna förening. Om du också vill börja kompostera matavfall hittar du start-kit (behållare, skruvar, slaskrensare) samt tillhörande påsar i cykelrummet som finns på Strålgatan 23.

Varför ska du kompostera?

  • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa och därmed vinner du och föreningen på det ekonomiskt.
  • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
  • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
  • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
  • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Några snabba fakta

  • 3000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar under ett år.
  • 5 kg matavfal driver en bil.
  • 17 700 ton matavfall samlades in i Stockholms 2016.
  • 35% av matavfallen slänger vi i onödan.

Mer infomartion om matavfall i Stockholm hittar du hos Stockholm Vatten och Avfall.

Vi i styrelsen önskar dig en god fortsättning på det nya året!