I GOD TID

Hej!

Återigen påminner vi i styrelsen att ansökan för andrahandsuthyrningar måste lämnas in i god tid (det vill säga minst 6-10 veckor i förväg). Därutöver skall erforderliga dokumentation gällande arbete på annan ort, studier, etc lämnas in samtidigt med ansökan. Därutöver skall två exemplar av ansökan lämnas in.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen