VÄNLIGEN SLÄNG EJ SOPOR HOS STRÅLGATAN 17

Det har kommit till styrelsens kännedom att sopor från boende i vår förening har slängts hos Strålgatan 17, då det har varit fullt i vårt sophus, både invid och på deras sophus. De är våra grannar och styrelsen ber därför samtliga boenden på Strålgatan 21-23 att anstränga sig för grannsämjans skull om inte för den civiliserade medborgarens skull. För att citera bibeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

Vi har ett eget sophus och där skall våra sopor slängas. Är det fullt ber vi dig att behålla soporna hemma hos dig ett tag till och anmäla till Stockholms Vatten och Avfall som hanterar sophämtning hos oss och uppmanar dig att reklamera varje utebliven sophämtning.  Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla på kund@svoa.se. Deras kundtjänst arbetar för fullt med att ta hand om reklamationer inkomna via mejl.

Tillfälliga containrar för hushållssopor finns  placerade på Kungsholmen som närmsta angivna geografiska plats (tyvärr):

  1. Igeldammsgatan 2 B, på motsatta sidan av 2 B
  2. Polhemsgatan 37
  3. Bergsgatan 7A
  4. Pontonjärgatan 23

Vad kan du som göra för att minska sopmängden hemma?

Stockholm Vatten och Avfall ber dig att sortera dina sopor extra noga. Lämna till exempel dina förpackningar till återvinningsstationen. Förpackningsinsamlingen fungerar som vanligt.