Förråd uthyres

Ett förråd på 7 m2 finns att hyra för 1000 kr/mån till medlem i föreningen BRF Strålgatan 21-23. Hyresperioden är begränsad till 1 år

Om intresset visar sig vara stort kommer vi lotta ut möjligheten att hyra till en medlem som anmält intresse.

Anmäl ditt intresse senast onsdag 11 oktober kl. 17:00 till: styrelsen@stralgatan21-23.se. Uppge ”Förråd” i ämnesraden samt dina kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) och fullständinga namn i meddelandet.