Höjd avgift vid ansökan om andrahandsuthyrning

Föreningen får ta ut en avgift enligt föreningens stadgar. Avgiftens storlek uppgår till 10% av ett prisbasbelopp oavsett vilken storlek lägenheten har. Prisbasbeloppet fastställs årligen av Statistiska Centralbyrån. BRF Strålgatan 21-23 debiterar för närvarande alltså en avgift om 4 480 kronor/år. Avgiften faktureras i sin helhet så snart din ansökan har blivit godkänd.

Föreningen har rätt att ta ut avgifter i efterhand även för de medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan godkännande. Föreningen har rätt att efterdebitera avgifter i upp till 10 år. Föreningen kan också komma att vidta andra rättsliga åtgärder såsom förverkande av medlemskap och tvångsförsäljning.