Slut på sommarledighet för styrelsen

Hej,
Hoppas du har haft en bra sommar!

Sommaren lider mot sitt slut och nu jobbar vi i styrelsen återigen i vanlig takt och har en del viktig information att informera dig som är medlem/boende i BRF Strålgatan 21-23, vänligen läs igenom nedanstående innehåll.

KONTAKT MED STYRELSEN

Tänk på att vi i Styrelsen arbetar med föreningens frågor under vår fritid. Vi vill därför påminna dig om vikten av att vara ute i god tid när du har ett viktigt ärende som skall behandlas av oss. Ärenden där beslut skall fattas av styrelsen skall inkomma i god tid, minst 6-8 veckor innan, via e-post eller brevlåda.

Gällande t.ex. ansökan om andrahandsuthyrning skall originaldokumentet med underskrift skickas in.

All kontakt med styrelsen skall ske via e-post: styrelsen@stralgatan21-23.se.
Enklare frågor kan du givetvis ställa till oss via meddelanden på vår Facbook-sida, men oftast hittar du svaren på vår hemsida.

ATT HITTA INFORMATION

Det åligger dig som medlem att hålla dig à jour med den information som BRF Strålgatan 21-23 och styrelsen delger.

Du hittar informationen på:

  • Föreningens hemsida – Här finns mycket information som besvarar många frågor som vi i styrelsen ofta får in angående lägenheterna, mm. Du hittar dem bl.a. i lathunden, stadgarna, årsredovsningen, etc. Ha för vana att titta på informationen under fliken Aktuellt där vi publicerar information som är just aktuellt.
  • Facebook-sida @Brf Strålgatan 21-23 – Här publicerar vi ganska mycket information och det händer att vi hänvisar dig att hålla utkik på Facebook när det är mycket information som läggs upp kontinuerligt under en kort period.
  • Anslagstavlan vid entrén – Här sätter vi upp informationslappar, utlyser städdagar, årsstämmor, etc. Självklart sätter vi också upp information som vi delger på hemsidan och Facebook, alternativt hänvisar till dessa kanaler när det är för mycket information för oss att sätta upp på anslagstavlan.

SOPHUS ENDAST FÖR HUSHÅLLSSOPOR

Föreningen har fått information om att boende har slängt en matta i sophuset som endast är till för hushållssopor. Om föreningen debiteras extra för detta kommer personen ansvarig för detta att faktureras.

Hushållssopor slängs i sophuset placerat utmed Strålgatan, till vilket du använder din låsbricka. Kartonger, tidningar, metall, glas och plast återvinns vid återvinningsstationen vid Essinge Brogatan 37.

Det är som boende ditt eget ansvar att forsla bort dina sopor och grovsopor som inte kan slängas på̊ ön. I sophuset utmed Stålgatan är det förbjudet att slänga grovsopor då det innebär en merkostnad för föreningen och i förlängningen dig själv. Fyra gånger årligen kommer också̊ en mobil miljöstation till ön, läs mer på̊ www.stockholmvattenochavfall.se.

FELANMÄLAN

Styrelsen har upptäckt att felanmälan har missbrukats och vill därför upplysa samtliga boenden i Strålgatan 21-23 att felanmälan angående ärenden i lägenheten bekostas av boenden och ej av föreningen.

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla fastighetens inre i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten. Föreningen svarar i övrigt för att huset och föreningens fasta egendorn är väl underhållet och hålls i gott skick.

Mer information hittar du i våra stadgar (37§).

MOTORDRIVNA TVÅHJULINGAR

Med anledning av framkomlighet och att det på senaste tiden tillkommit många motorcyklar/mopeder/vespor som parkeras utanför 21:an har styrelsen beslutat att dessa måste flyttas. De får alltså inte stå parkerad utanför 21:an längre. Parkering för dessa finns längs Strålgatan.

KOMPOST

Styrelsen undersöker möjligheter gällande komposteringsmöjligheter i vår förening. Detta skulle innebära många fördelar för både dig som privatperson såsom föreningen, exempelvis:

  • Ger värdefullt jordförbättringsmedel.
  • Minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar.
  • Minskar transportbehov för insamling av avfall.
  • Minskar luktproblem runt soptunnan – hämtningsintervall kan öka – ger lägre renhållningstaxa (d.v.s. minskar föreningens och dina utgifter).
  • Ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Tack för att du har läst igenom hela inlägget!