VÄLKOMMEN till städdag 7 maj 2017

Vi samlas kl 10:30 på gårdsplanen utanför 21:an.

På agendan står bl.a. att vi ska kratta , sopa, ställa i ordning terrassen, gno tvättstugor, bära bort skräp mm.

Har du bil? Vi behöver också någon som kan tänka sig att köra bort gamla färgburkar till återvinningen. Container för annat material som ska slängas kommer att tillhandahållas på städdagen.

Efteråt grillar vi. Anmälningslistor kommer upp inom kort, kryssa också i vilken kost du äter. (Listorna är endat för deltagande övrig info mailas till styrelsen.) Sista anmälningsdag är 4 maj.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen