Styrelsen informerar

Vi måste bli bättre på att slänga sopor.
Underlätta för dig, grannen, föreningen och sophämtarna genom att inte pressa sophuset med sopor när det är fullt i ett nedkast. Se till att stänga luckorna ordentligt efter att du slängt in dina sopor så att de som inte bor i föreningen kan kasta in sina sopor, det är du som bor i föreningen som betalar bortforslingen.

Ser du någon kasta sopor utanför vårt sophus, här kan vi hjälpas åt med att säga till om du upptäcker någon som gör detta.

Rasta heller inte hundar på gräsmattorna utanför entréerna .

Kasta inte ut fimpar och diverse från balkongen försök att hålla så rent som möjigt runt huset be dina vänner och bekanta använda askkoppar som finns uppsatta, om vi alla hjälps åt blir det mer trivsamt och trevligt.

Tack

Styrelsen