Styrelsen informerar

Svårt att hitta parkering?

Föreningens 2 P-platser lottas nu ut,

Lämna in ditt namn , telefonummer och lägenhetsnummer på en lapp i föreningens brevlåda i 23:an senast den 24 april för att delta i utlottningen. Hyresåret börjar rulla f o m den 1 juni.

Endast för boende medlemmar i Brf Strålgatan 21-23.

Styrelsen