Styrelsen informerar

Egentillverkade namnskyltar får ej sättas upp på namnskyltsskåpen i entréerna. Flera har påträffats, främst på Strålgatan 23. Om de som orsakat detta ej vidtar åtgärder före 2 april ser Styrelsen till att ombesörja sysslan och fakturerar vederbörande för insatsen.

Vår bostadsförening har en fastighetsförsäkring där Anticimex Skadedjursförsäkring ingår. Kontakta dem ifall du har råkat ut för skadedjur. Har du frågor angående försäkringen, kontakta vår fastighetsförvaltare Persson & Bergström Förvaltning AB.

Årets stämma är satt till den 21 maj , städdagen är flyttad till 7 maj, kallelse , tider och plats för stämman återkommer vi med. Kan du inte vara med den 7 maj, så kan du få göra en insats före städdagen. Maila styrelsen dina kontaktuppgifter.

Har du intresse för vår utemiljö?

Hör av dig till styrelsen på styrelsen@stralgatan21-23.se , vi skulle vilja få in tankar och ideér hur vi kan snygga upp och göra det trevligare , gärna om ni kan gå ihop några stycken som tar på sig ansvaret för utemiljön.

Styrelsen