Bostadsrättsföreningen Strålgatan 21-23 bildades år 2006 av dåvarande hyresgäster och omfattar fastigheterna på Strålgatan 21 och 23.

I fastigheten finns idag 93 lägenheter, varav 2 är hyresrätter, samt 1 lokal som hyrs ut av föreningen.

HSB Stockholm ansvarar för fastighetens tekniska och ekonomiska förvaltning samt skötsel. Våra intäkter består av medlemmars månadsavgifter samt lokalhyror.

De gemensamma intäkterna används till att täcka räntor, amorteringar och skatt för fastigheten samt kostnader såsom värme, vatten, sophämtning, städning och underhåll av fastigheten.

Varje vår hålls föreningens årsmöte då föreningens ekonomi samt aktiviteter som genomförts under det gångna verksamhetsåret redovisas. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att nyttja sin röst för att påverka beslut om det gemensamma boendet.

Vi även på Facebook, gå med i vår grupp och ta del av vårt aktuella nyhetsflöde!

Ny leverantör av bredband

Den 1 december tar Bahnhof över som bredbandsleverantör till…

Angående branden i 23:an

Den 9 september brann det kraftigt i en lägenhet i 23:an. Den…

Protokoll årsstämma

Här kan du läsa protokollet från årsstämman, som hölls…

Ny styrelse vald

På årsstämman den 22 maj valdes en ny styrelse för det kommande…

Årsberättelsen 2018

Nu finns årsberättelsen för 2018 – klicka här så kommer…

HSB Stockholm ny förvaltare

Från och med den 1 januari 2019 förvaltas vår förening av…

ANG HISSEN

På förekommen anledning så vill styrelsen påminna om att…

VINDEN KLAR FÖR INFLYTT

Äntligen är de båda vindsförråden i port 23 också klar.…
© Copyright - Brf Strålgatan 21-23